1170 mvk

Level 4


 • Level 4 spelas med ungdomsboll (200-230 gram)
 • Näthöjd 200 cm.
 • Laget måste ha 3 beröringar, undantag vid block. Om bollen spelas över efter första eller andra beröringen förloras bollen.
 • Lagets andra beröring kan fångas och kastas som ett pass till en medspelare.
 • Bollen får studsa en gång, utom vid servemottagning som måste tas före studs.
 • Underarmsserve ska slås från 4,5 meter eller längre bak (en spelare som inte bemästrar serve från 4,5 meter kan tillåtas serva från 3 meter). De två första servarna i varje serveomgång måste vara underarmsserve. Övriga typer av serve sker bakom baslinjen.


Gemensamma regler för Level 4-7

 • Laget innehåller tre till sju spelare.
 • Laget har fyra eller tre spelare på banan.
 • Spelarna på banan kan ställa upp utan inbördes ordning.
 • Den spelare i laget som senaste servade är baklinjespelare. Övriga är framlinjespelare.
 • Baklinjespelaren får inte anfalla vid nätet och inte blockera.
 • När laget vinner tillbaka serverätten roterar spelarna inklusive eventuella avbytare. Den nyss inkomna spelaren servar.
 • Efter fyra servar av samma spelare roterar laget in en ny servare.
 • Omboll döms när en boll eller spelare kommer in på banan och domaren anser att den påverkar spelet.
Md md toyota logo
Vi åker Toyota till våra matcher!
Md lgcisolering
LGC stöttar vår ungdomsverksamhet
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub