1170 mvk

Level 1

Serve

Spelet sätts igång med att en spelare från valfri position på banan kastar bollen över nätet.

Spelet

Det är fyra spelare i varje lag.

Bollen ska fångas.

Bollen ska kastas över nätet. Spelaren får inte förflytta sig med bollen.
Är avståndet till nätet för stort så får man kasta bollen till en medspelare som i sin tur kastar bollen över nätet.

När en spelare i det egna laget kastar bollen över nätet roterar spelarna i laget en position (medsols).

Bollen är död när: bollen inte fångas, kastas i nätet eller utanför banan.
När bollen är död lämnar spelaren som har begått felet banan. I tveksamma fall bestämmer coachen vilken spelare som ska lämna banan. Ett nytt kast sätter igång spelet igen.

En fångad boll, kastad från motståndarlaget, betyder att en spelare befrias och åter får komma in på banan.

Banan

Spelas på badmintonplanens yttre linjer.

Näthöjden är 200 centimeter.

Övertramp av mittlinje och nätberöring är tillåtet om spelaren inte stör motståndarna.

Tävling

Matchlängd är 10 minuter. Poäng utdelas varje gång motståndarnas bana är tom på spelare.

En time-out om 30 sekunder per lag/match.

Md md toyota logo
Vi åker Toyota till våra matcher!
Md lgcisolering
LGC stöttar vår ungdomsverksamhet
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub