1170 mvk

Level 3

Serve

Spelet sätts igång med underarmsserve från valfri position på banan. Den spelare som har bollen servar.

Spelet

Det är fyra spelare i varje lag.

Bollen ska fångas, undantag befrielse. Se nedan.

Bollen ska kastas över nätet med bagger-, fingerslag-, eller smashkast från där bollen fångats.

När en spelare i det egna laget kastar bollen över nätet roterar spelarna i laget en position (medsols).

Bollen är död när: bollen inte fångas, kastas eller servas i nätet eller utanför banan. När bollen är död lämnar spelaren som har begått felet banan. I tveksamma fall bestämmer coachen vilken spelare som ska lämna banan. En ny serve sätter igång spelet igen.

Spelare blir befriad av att bollen mottas med fingerslag eller bagger till en medspelare, som fångar bollen och kastar den över nätet.

När endast en spelare är kvar på banan, får spelaren ta emot bollen med fingerslag eller bagger och fånga den själv för att befria en medspelare.

Laget kan göra en befrielseaktion med fullt lag på banan, d v s bollen mottas med fingerslag eller bagger till en medspelare, som fångar bollen och kastar den över nätet. Varje gång som laget klarar detta får laget en bonuspoäng.

Banan

Spelas på badmintonplanens yttre linjer.

Näthöjden är 200 centimeter.

Övertramp av mittlinje och nätberöring är tillåtet om spelaren inte stör motståndarna.

Tävling

Matchlängd är 10 minuter. Tre poäng utdelas varje gång motståndarnas bana är tom på spelare. Dessutom utdelas en poäng varje gång som laget gör en befrielseaktion med fullt lag på banan, d v s bollen mottas med fingerslag eller bagger till en medspelare, som fångar bollen och kastar den över nätet.

En time-out om 30 sekunder per lag/match.

Md md toyota logo
Vi åker Toyota till våra matcher!
Md lgcisolering
LGC stöttar vår ungdomsverksamhet
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub