1170 mvk

Årsmöte MVK 2020

Publicerad 2020-08-19 16:12

Bäste medlem!

Nu är det dags för årsmöte i Malmö volleybollklubb. Dagordningen hittar ni i bifogat mail och det kommer även att publiceras på vår hemsida samt finas tillgängligt i MyClub.

I år så är vi tvungna att begränsa antalet personer på mötet till max 50 st. Därför vill vi att ni meddelar oss senast den 7 september på info@malmovolleybollklubb.se om ni tänker delta på mötet. Blir vi fler än 50 st deltagare så kommer vi att se till att man kan medverka digitalt. Mer om det om det blir aktuellt.

Senast en vecka innan mötet kommer verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen laddas upp på MyClub där dokumenten då finns tillgängliga för samtliga medlemmar i MVK.

Klicka här för att läsa kallelsen.

Väl mött!

Styrelsen MVK

Thomas Nordendahl
Md md toyota logo
Vi åker Toyota till våra matcher!
Md lgcisolering
LGC stöttar vår ungdomsverksamhet
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub